Konsert og kloke ord m toner og foredrag tor. 6. mars