Teaterforestillingen: Grevlingen på Sandermosen, en jernbanehistorie – fritt etter Kafka.