Enda en ekstraforestilling: Karl Sundby i “Tvil, tro og lengsel”